thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Thắng
Giám Đốc - 0908 864 461

NHÀ PHÂN PHỐI THÉP

Thép gió
Thép gió
Thép làm khuôn nhựa
Thép làm khuôn nhựa
Thép làm khuôn dập nóng SKD61
Thép làm khuôn dập nóng SKD61
Thép chế tạo carbon
Thép chế tạo carbon
Thép chế tạo carbon S45C
Thép chế tạo carbon S45C
Thép chế tạo carbon S45C
Thép chế tạo carbon S45C
Thép chế tạo carbon SCM440
Thép chế tạo carbon SCM440
Thép chế tạo carbon
Thép chế tạo carbon
Thép chế tạo carbon
Thép chế tạo carbon
Thép không gỉ
Thép không gỉ
Thép không gỉ
Thép không gỉ
Thép không gỉ
Thép không gỉ
Thép gió
Thép gió
Thép gió
Thép gió
Thép làm khuôn nhựa 2083
Thép làm khuôn nhựa 2083
Thép làm khuôn nhựa NAK55
Thép làm khuôn nhựa NAK55
Thép làm khuôn nhựa NAK80
Thép làm khuôn nhựa NAK80
Thép làm khuôn nhựa NAK80
Thép làm khuôn nhựa NAK80
Thép làm khuôn nhựa tròn
Thép làm khuôn nhựa tròn
Thép làm khuôn nhựa
Thép làm khuôn nhựa
Thép làm khuôn nhựa
Thép làm khuôn nhựa
Thép dập nguội
Thép dập nguội
Thép làm khuôn dập nóng đặc
Thép làm khuôn dập nóng đN...
Thép làm khuôn dập nóng SKS3
Thép làm khuôn dập nóng SKS3
Thép làm khuôn dập nóng Din 1.2344
Thép làm khuôn dập nóng Din 1.2344
Thép làm khuôn dập nóng tấm
Thép làm khuôn dập nóng tấm
Thép làm khuôn dập nóng Aisi 13
Thép làm khuôn dập nóng Aisi 13
Thép ống 3101
Thép ống 3101
Thép ống
Thép ống
Thép ống
Thép ống
Thép ống
Thép ống
Hợp kim nhôm
Hợp kim nhôm
Hợp kim nhôm
Hợp kim nhôm
Hợp kim nhôm
Hợp kim nhôm